8.6.08

PAJAROS


2004 grafito/papel 21,1 x 29,9 cm