2.10.08

KIMONO

2003 grafito/papel 21,1 x 29,9 cm