7.12.12

PROMETHEUS & EREMITA


2012 tinta sepia/papel, 29,9 x 21,1 cm